Đánh giá

Trắc nghiệm tính cách MBTI là một trong những bài đánh giá được sử dụng phổ biến bởi các chuyên gia và tổ chức lớn trên thế giới. MBTI như một công cụ hỗ trợ con người trong quá trình thay đổi, phát triển và cải thiện khả năng tự nhận thức với thế giới xung quanh. Để hiểu rõ hơn mời bạn đọc bài viết dưới cung Jobsnew nhé!


1. Tổng quan về trắc nghiệm tính cách

Tổng Quan về Trắc Nghiệm Tính Cách
Tổng quan về trắc nghiệm tính cách

1.1. Trắc nghiệm tính cách là gì?

Trắc nghiệm tính cách là một công cụ sử dụng các câu hỏi hoặc bài tập để đánh giá các đặc điểm tính cách, xu hướng hành vi và tiềm năng của một cá nhân. Các bài trắc nghiệm tính cách thường được thiết kế dựa trên các lý thuyết tâm lý và được kiểm định bằng phương pháp khoa học để đảm bảo độ chính xác và tin cậy.

1.2. Mục đích và ứng dụng của trắc nghiệm tính cách

Mục đích của trắc nghiệm tính cách:

 • Hiểu rõ bản thân: Trắc nghiệm tính cách giúp bạn khám phá những điểm mạnh, điểm yếu, giá trị cốt lõi, động lực và xu hướng hành vi của bản thân. Từ đó, bạn có thể tự đánh giá bản thân một cách khách quan và đưa ra định hướng cho tương lai.
 • Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp: Hiểu rõ tính cách của bản thân sẽ giúp bạn lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với sở thích, năng lực và tiềm năng của mình. Khi làm việc trong một môi trường phù hợp, bạn sẽ cảm thấy hài lòng, hạnh phúc và có động lực để phát triển bản thân.
 • Cải thiện mối quan hệ: Trắc nghiệm tính cách giúp bạn hiểu rõ hơn về tính cách của người khác, từ đó có thể cải thiện cách giao tiếp, ứng xử và xây dựng mối quan hệ hiệu quả hơn.
 • Phát triển bản thân: Trắc nghiệm tính cách giúp bạn xác định những điểm cần cải thiện và đưa ra kế hoạch phát triển bản thân phù hợp. Bằng cách rèn luyện những điểm yếu và phát huy những điểm mạnh, bạn có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

2. Trắc nghiệm tính cách MBTI: Một công cụ phổ biến

Trắc Nghiệm Tính Cách MBTI Một Công Cụ Phổ Biến
Trắc nghiệm tính cách MBTI: Một công cụ phổ biến

2.1. MBTI là gì? Khái niệm và nguồn gốc

MBTI là viết tắt của Myers-Briggs Type Indicator, là một công cụ trắc nghiệm tính cách được sử dụng rộng rãi để đánh giá các đặc điểm tâm lý và hành vi của con người. Trắc nghiệm này dựa trên lý thuyết loại hình tâm lý của Carl Jung, nhà tâm lý học người Thụy Sĩ, được phát triển bởi Isabel Briggs Myers và Katharine Cook Briggs vào những năm 1940.

2.2. Cách thức hoạt động và phân loại của MBTI

Cách thức hoạt động:

MBTI sử dụng một bộ câu hỏi trắc nghiệm tính cách để đánh giá mức độ biểu hiện của mỗi chức năng tâm lý (tư duy, cảm xúc, trực giác và cảm giác) trong tính cách của mỗi cá nhân. Các câu hỏi này thường được thiết kế dưới dạng lựa chọn hoặc thang đo mức độ đồng ý.

Dựa trên câu trả lời của cá nhân, trắc nghiệm tính cách MBTI miễn phí sẽ đánh giá mức độ thiên hướng của họ đối với mỗi chức năng tâm lý. Sau đó, kết hợp 4 mức độ thiên hướng này để phân loại họ vào một trong 16 kiểu tính cách MBTI.

Ví dụ:

Giả sử một người có kết quả trắc nghiệm như sau:

 • Tư duy (T): 80%
 • Cảm xúc (F): 20%
 • Trực giác (N): 60%
 • Cảm giác (S): 40%

Kết quả này cho thấy người này có xu hướng thiên về tư duy (T) và trực giác (N). Do đó, họ có thể được phân loại vào một trong những kiểu tính cách sau: INTP, INTJ, ENTP hoặc ENTJ.

Bốn loại đặc điểm phân đôi trong MBTI bao gồm:

 • Hướng nội (I) với Hướng ngoại (E): cách mọi người phản ứng, tương tác với những người khác và định hướng bản thân trong thế giới xung quanh. Người hướng ngoại có xu hướng hướng đến hành động và giải phóng năng lượng ra bên ngoài. Người hướng nội có định hướng suy nghĩ nhiều hơn, quan tâm tới các tương tác xã hội sâu sắc và ý nghĩa.
 • Cảm giác (S) hoặc Trực giác (N): Những người chi phối cảm giác có xu hướng thích tập trung vào các chi tiết sự kiện và nhận thức thế giới xung quanh thông qua năm giác quan của họ. Kiểu người chi phối trực giác có suy nghĩ trừu tượng hơn, tập trung vào các khuôn mẫu, ấn tượng và khả năng trong tương lai.
 • Lý trí (T) hoặc Cảm xúc (F): Mọi người đưa ra quyết định và sử dụng các phán đoán qua dữ liệu nhận được từ các chức năng nhận thức của họ ở trên. Kiểu Lý trí thường suy nghĩ dựa trên logic và sự thật để đánh giá thế giới, trong khi kiểu Cảm xúc có xu hướng xem xét cảm xúc để đưa ra quyết định.
 • Đánh giá (J) hoặc Nhận thức (P): thể hiện xu hướng hoạt động và thái độ ứng xử với thế giới bên ngoài của con người. Nhóm Đánh giá có xu hướng làm việc có phương pháp và hướng đến kết quả. Nhóm Nhận thức có khả năng thích nghi và linh hoạt hơn với hoàn cảnh xã hội.

2.3. Cách thực hiện trắc nghiệm MBTI

Có nhiều cách để thực hiện trắc nghiệm tính cách MBTI, bao gồm:

1. Trắc nghiệm trực tuyến:

2. Tham gia các khóa học hoặc hội thảo về MBTI:

 • Các khóa học hoặc hội thảo về MBTI thường được tổ chức bởi các tổ chức chuyên về tâm lý học hoặc phát triển cá nhân.
 • Tham gia các khóa học này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lý thuyết MBTI và cách thức thực hiện trắc nghiệm một cách chính xác.

3. Làm trắc nghiệm MBTI dưới sự hướng dẫn của chuyên gia:

 • Các chuyên gia tâm lý học hoặc chuyên gia tư vấn nghề nghiệp có thể giúp bạn thực hiện trắc nghiệm MBTI và giải thích kết quả một cách chi tiết.
 • Cách thức này sẽ giúp bạn có được hiểu biết sâu sắc hơn về tính cách của bản thân và phát huy tối đa tiềm năng của mình.

2.4. Ứng dụng của MBTI trong lĩnh vực nghề nghiệp và phát triển cá nhân

Nhờ khả năng đánh giá các đặc điểm tâm lý và hành vi của con người, MBTI mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong việc định hướng nghề nghiệp, phát huy tiềm năng và xây dựng bản thân hiệu quả.

1. Ứng dụng trong lĩnh vực nghề nghiệp:

 • Xác định sở thích và năng lực nghề nghiệp: MBTI giúp bạn hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu, giá trị cốt lõi và động lực của bản thân, từ đó xác định những lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp nhất với sở thích và năng lực của bạn.
 • Lựa chọn ngành học và công việc phù hợp: Nhờ hiểu rõ bản thân, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về ngành học và công việc phù hợp với tính cách, giúp bạn có cơ hội thành công và hạnh phúc trong sự nghiệp.
 • Phát triển kỹ năng mềm: MBTI cung cấp thông tin về cách thức giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề phù hợp với từng kiểu tính cách, giúp bạn phát triển các kỹ năng mềm cần thiết để thành công trong công việc.

2. Ứng dụng trong lĩnh vực phát triển cá nhân:

 • Hiểu rõ bản thân: MBTI giúp bạn khám phá những khía cạnh tiềm ẩn trong tính cách, từ đó hiểu rõ bản thân một cách sâu sắc hơn.
 • Phát huy điểm mạnh: Nhận thức được điểm mạnh của bản thân giúp bạn phát huy tối đa tiềm năng và đạt được thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
 • Rèn luyện điểm yếu: Hiểu rõ điểm yếu của bản thân giúp bạn xây dựng kế hoạch rèn luyện và cải thiện, từ đó trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

3. Các bài trắc nghiệm tính cách miễn phí khác

3.1. Trắc nghiệm DISC

Trắc nghiệm DISC
Trắc nghiệm DISC

DISC là viết tắt của Dominance (Thống trị), Influence (Ảnh hưởng), Steadiness (Bền vững), Compliance (Tuân thủ). Đây là một công cụ trắc nghiệm tính cách được sử dụng phổ biến để đánh giá các đặc điểm hành vi và xu hướng ứng xử của con người trong môi trường làm việc.

Trắc nghiệm DISC thường bao gồm 28 câu hỏi lựa chọn, mỗi câu hỏi mô tả một tình huống hoặc hành vi cụ thể. Người tham gia sẽ lựa chọn câu trả lời phù hợp nhất với cách họ thường phản ứng trong tình huống đó. Sau khi hoàn thành trắc nghiệm, điểm số của mỗi người trên 4 yếu tố DISC sẽ được tính toán và thể hiện trên một biểu đồ hình bánh.

Bốn yếu tố DISC:

 • Dominance (Thống trị): Mức độ cá nhân thích kiểm soát, quyết đoán và khẳng định bản thân trong công việc.
 • Influence (Ảnh hưởng): Mức độ cá nhân thích giao tiếp, thuyết phục và tạo dựng mối quan hệ với người khác.
 • Steadiness (Bền vững): Mức độ cá nhân thích sự ổn định, trật tự và tính kỷ luật trong công việc.
 • Compliance (Tuân thủ): Mức độ cá nhân thích sự cẩn thận, tỉ mỉ và chính xác trong công việc.

3.2. The Big Five Personality Test

Trắc nghiệm tính cách Big Five, còn được gọi là mô hình OCEAN, là công cụ đánh giá phổ biến được sử dụng để đo lường 5 đặc điểm tính cách cơ bản:

 • Cởi mở với trải nghiệm (O): Phản ánh sự tò mò, sáng tạo và trí tưởng tượng của bạn. Những người có mức độ Cởi mở cao thích thử những điều mới, thích sự đa dạng và cởi mở với những ý tưởng, trải nghiệm mới.
 • Tận tâm (C): Đặc điểm này thể hiện mức độ tổ chức, kỷ luật và hành vi hướng đến mục tiêu của bạn. Những người có mức độ Tận tâm cao đáng tin cậy, có kế hoạch, thích sự cấu trúc và trật tự.
 • Hướng ngoại (E): Phản ánh mức độ tham gia xã hội và năng lượng của bạn. Người hướng ngoại hòa đồng, thích tương tác xã hội và lấy năng lượng từ việc ở bên cạnh người khác. Mặt khác, người có điểm Hướng ngoại thấp hơn và có xu hướng dè dặt và nạp năng lượng thông qua sự cô đơn.
 • Dễ chịu (A): Đặc điểm này phản ánh mức độ hợp tác, đồng cảm và vị tha của bạn. Những người có mức độ Dễ chịu cao tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Những người có mức độ Dễ chịu thấp có thể cạnh tranh và quyết đoán hơn.
 • Nhạy cảm (N): Phản ánh xu hướng trải qua những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, sợ hãi và buồn bã của bạn. Những người có mức độ Nhạy cảm cao dễ bị căng thẳng và lo lắng hơn, trong khi những người có mức độ Nhạy cảm thấp ổn định về mặt cảm xúc và có khả năng chống chịu cao hơn.

3.3. 16 Personality Factor Questionnaire (16PF Test)

16 Personality Factor Questionnaire (16PF Test), còn được gọi là trắcnghiệm 16 yếu tố nhân cách, là một công cụ trắc nghiệm tính cách được sử dụng rộng rãi để đo lường các đặc điểm tâm lý và hành vi của một người. Trắc nghiệm 16PF thường bao gồm khoảng 185 câu hỏi tự báo cáo, yêu cầu cá nhân lựa chọn câu trả lời phù hợp nhất với cách họ suy nghĩ hoặc hành động trong một tình huống cụ thể.

Dựa trên câu trả lời của cá nhân, bài kiểm tra sẽ tạo ra một hồ sơ tính cách chi tiết trên 16 yếu tố chính. Mỗi yếu tố được biểu thị bằng một chữ cái và được mô tả trên một thang điểm, cho biết mức độ biểu hiện của đặc điểm đó trong tính cách của cá nhân.

3.4. Trắc nghiệm Holland Code Test

Trắc nghiệm Holland Code Test
Trắc nghiệm Holland Code Test

Trắc nghiệm Holland Code Test, còn được gọi là Mã Holland, là công cụ đánh giá nghề nghiệp phổ biến được phát triển bởi nhà tâm lý học người Mỹ John Holland vào những năm 1950. Mã Holland giúp xác định sự phù hợp giữa tính cách cá nhân và các môi trường làm việc khác nhau.

Cách thức hoạt động:

Trắc nghiệm tính cách Holland Code Test thường bao gồm khoảng 90 câu hỏi, yêu cầu cá nhân đánh giá mức độ thích thú với các hoạt động và mô tả công việc cụ thể. Dựa trên kết quả trắc nghiệm, mỗi cá nhân sẽ được xác định một mã gồm ba chữ cái, đại diện cho ba loại sở thích nghề nghiệp chính:

 • R (Realistic): Sở thích làm việc với máy móc, công cụ, cây cối, con vật hoặc các hoạt động ngoài trời.
 • I (Investigative): Sở thích quan sát, tìm tòi, điều tra, phân tích, đánh giá hoặc giải quyết vấn đề.
 • A (Artistic): Sở thích sáng tạo, sử dụng trí tưởng tượng, biểu đạt bản thân thông qua nghệ thuật, âm nhạc, viết lách hoặc thiết kế.
 • S (Social): Sở thích giúp đỡ người khác, giao tiếp, hợp tác, giảng dạy hoặc tư vấn.
 • E (Enterprising): Sở thích lãnh đạo, thuyết phục, bán hàng, quản lý hoặc tổ chức.
 • C (Conventional): Sở thích làm việc có hệ thống, tuân thủ quy tắc, chú trọng chi tiết, xử lý dữ liệu hoặc ghi chép.

3.5. Testcolor

TestColor là một bài trắc nghiệm tính cách sử dụng sở thích màu sắc để xác định hồ sơ cảm xúc của bạn. Bài kiểm tra dựa trên ý tưởng rằng các màu sắc khác nhau gợi lên những cảm xúc khác nhau và sở thích màu sắc có thể phản ánh các đặc điểm tính cách tiềm ẩn.

Bài kiểm tra gồm 20 câu hỏi, mỗi câu yêu cầu bạn chọn màu sắc yêu thích và không thích từ một cặp tùy chọn. Câu trả lời của bạn sẽ được phân tích để tạo ra một hồ sơ màu sắc, bao gồm phân tích sở thích của bạn đối với các màu nóng và lạnh, màu sáng và tối, màu bão hòa và không bão hòa.

Dựa trên hồ sơ màu sắc, TestColor sẽ gán cho bạn một kiểu tính cách và mô tả về các đặc điểm cảm xúc của bạn. Bốn kiểu tính cách chính là:

 • Kiểu sáng tạo: Người có tính cách sáng tạo được cho là giàu trí tưởng tượng, độc lập và thích mạo hiểm. Họ thường bị thu hút bởi những màu sắc tươi sáng, bão hòa.
 • Kiểu phân tích: Người có tính cách phân tích được cho là logic, chú trọng chi tiết và giỏi giải quyết vấn đề. Họ thường bị thu hút bởi những màu sắc lạnh, tối.
 • Kiểu hỗ trợ: Người có tính cách hỗ trợ được cho là quan tâm, giàu lòng trắc ẩn và hướng đến con người. Họ thường bị thu hút bởi những màu sắc ấm áp, bão hòa.
 • Kiểu có tổ chức: Người có tính cách có tổ chức được cho là ngăn nắp, kỷ luật và hướng đến mục tiêu. Họ thường bị thu hút bởi những màu sắc lạnh, không bão hòa.

3.6. Trắc nghiệm về 8 loại trí thông minh

Lý thuyết đa trí thông minh (Multiple Intelligences – MI) được phát triển bởi nhà tâm lý học Howard Gardner vào những năm 1980. Lý thuyết này cho rằng con người không chỉ có một loại trí thông minh mà có nhiều loại trí thông minh khác nhau.

Gardner đã xác định 8 loại trí thông minh chính:

 1. Trí thông minh ngôn ngữ (Verbal-Linguistic Intelligence): Khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả để giao tiếp, học tập và giải quyết vấn đề.
 2. Trí thông minh logic – toán học (Logical-Mathematical Intelligence): Khả năng suy nghĩ logic, giải quyết vấn đề toán học, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định hợp lý.
 3. Trí thông minh không gian (Spatial Intelligence): Khả năng hình dung và thao tác với các vật thể trong không gian, nhận thức hướng đi, ghi nhớ vị trí và vẽ tranh.
 4. Trí thông minh âm nhạc (Musical Intelligence): Khả năng cảm nhận, sáng tạo và biểu diễn âm nhạc, phân biệt cao độ, nhịp điệu và giai điệu.
 5. Trí thông minh vận động – cơ thể (Bodily-Kinesthetic Intelligence): Khả năng điều khiển và sử dụng cơ thể một cách linh hoạt, phối hợp các động tác, thể hiện bản thân qua cử chỉ và điệu nhảy.
 6. Trí thông minh giữa cá nhân (Interpersonal Intelligence): Khả năng hiểu rõ cảm xúc, động cơ và hành vi của người khác, giao tiếp hiệu quả và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.
 7. Trí thông minh nội tâm (Intrapersonal Intelligence): Khả năng hiểu rõ bản thân, nhận thức điểm mạnh, điểm yếu, giá trị cốt lõi và động lực hành động.
 8. Trí thông minh thiên nhiên (Naturalistic Intelligence): Khả năng phân biệt và hiểu rõ các yếu tố trong thế giới tự nhiên, quan tâm đến động vật, cây cối và môi trường.

4. Tại sao nên thực hiện trắc nghiệm tính cách?

Tại Sao Nên Thực Hiện Trắc Nghiệm Tính Cách?
Tại sao nên thực hiện trắc nghiệm tính cách?

4.1. Lợi ích cho cá nhân

Hiểu rõ bản thân:

 • Khám phá những khía cạnh tiềm ẩn trong tính cách: Trắc nghiệm tính cách giúp bạn nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu, giá trị cốt lõi và động lực của bản thân, từ đó hiểu rõ bản thân một cách sâu sắc hơn.
 • Nâng cao nhận thức về bản thân: Hiểu rõ bản thân giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, từ việc lựa chọn ngành học và công việc đến việc xây dựng các mối quan hệ.

Phát triển bản thân:

 • Phát huy điểm mạnh: Nhận thức được điểm mạnh của bản thân giúp bạn phát huy tối đa tiềm năng và đạt được thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
 • Rèn luyện điểm yếu: Hiểu rõ điểm yếu của bản thân giúp bạn xây dựng kế hoạch rèn luyện và cải thiện, từ đó trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
 • Nâng cao hiệu quả làm việc: Hiểu rõ bản thân và cách thức làm việc hiệu quả giúp bạn nâng cao năng suất và đạt được mục tiêu công việc.

Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp:

 • Xác định sở thích và năng lực nghề nghiệp: Trắc nghiệm tính cách giúp bạn xác định những lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với sở thích và năng lực của bạn, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp cho tương lai.
 • Lựa chọn ngành học phù hợp: Hiểu rõ bản thân và định hướng nghề nghiệp giúp bạn lựa chọn ngành học phù hợp để phát triển bản thân và đạt được mục tiêu nghề nghiệp.
 • Tăng cơ hội thành công: Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với tính cách và năng lực giúp bạn có cơ hội thành công cao hơn trong công việc.

4.2. Tầm quan trọng trong tuyển dụng và quản lý nhân sự

Quiz trắc nghiệm tính cách ngày càng được ứng dụng phổ biến trong lĩnh vực tuyển dụng và quản lý nhân sự bởi những lợi ích thiết thực mà nó mang lại:

Đối với hoạt động tuyển dụng:

 • Đánh giá tiềm năng ứng viên: Trắc nghiệm tính cách giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về tính cách, giá trị cốt lõi và động lực của ứng viên, từ đó đánh giá mức độ phù hợp với văn hóa công ty và yêu cầu công việc.
 • Sàng lọc ứng viên hiệu quả: Việc sử dụng trắc nghiệm tính cách giúp sàng lọc nhanh chóng một lượng lớn ứng viên, tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhà tuyển dụng.
 • Tăng cường sự đa dạng trong môi trường làm việc: Việc hiểu rõ tính cách của nhân viên giúp nhà tuyển dụng xây dựng đội ngũ nhân viên đa dạng, từ đó thúc đẩy sáng tạo và đổi mới.

Khám phá thêm nhiều công việc hấp dẫn tại: Jobsnew.vn

Đối với hoạt động quản lý nhân sự:

 • Phát triển nguồn nhân lực: Hiểu rõ tính cách của nhân viên giúp quản lý nhân sự xây dựng chương trình đào tạo và phát triển phù hợp, từ đó nâng cao năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên.
 • Tăng cường sự gắn kết của nhân viên: Việc sắp xếp công việc và giao tiếp phù hợp với tính cách của nhân viên giúp họ cảm thấy được trân trọng và phát huy tối đa tiềm năng, từ đó tăng cường sự gắn kết với công ty.
 • Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm: Việc sắp xếp nhóm làm việc dựa trên tính cách của nhân viên giúp họ phối hợp hiệu quả hơn, từ đó nâng cao hiệu quả công việc nhóm.

Kết luận

Trắc nghiệm tính cách ngày càng được nhiều bạn trẻ ứng dụng, không những trong lợi ích cá nhân mà nó còn giúp ích trong quá trình tuyển dụng và quản lí nhân sự. Tuy nhiên, các bài trắc nghiệm tính cách chỉ mang tính chất tham khảo, không nên quá phụ thuộc vào kết quả.

Để đánh giá tính cách một cách chính xác và toàn diện, cần kết hợp nhiều phương pháp khác nhau như phỏng vấn, quan sát hành vi,… Điều quan trọng là bạn cần hiểu rõ bản thân, phát huy điểm mạnh và rèn luyện điểm yếu để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Bài viết trên chúng ta đã cùng đi tìm hiểu về trắc nghiệm tính cách là gì. Mong rằng bài viết sẽ mang lại nhiều giá trị đến bạn. Theo dõi Jobsnew Blog để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích và nhanh chóng nhất nhé!