5/5 - (1 bình chọn)

Có một bản cam kết rõ ràng và chính xác là quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, ràng buộc pháp lý và tuân thủ các cam kết. Trong bài viết ngày hôm nay, Jobsnew sẽ đưa ra một số hướng dẫn cơ bản về cách viết bản cam kết hiệu quả cùng với một số mẫu bản cam kết phổ biến để bạn tham khảo.


1. Top 10 mẫu bản cam kết mới nhất [Cập nhật 2024]

1.1. Mẫu bản cam kết mới nhất (mẫu chung)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi: Công ty ………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là:…………..…………..………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ……… Giới tính:………………………………………………………………

Quê quán….……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………….………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

Số CMTND:…… Ngày cấp: ………… Nơi cấp:………..……………………………………………..

Nơi làm việc :………….. Chức vụ:………………………………………………………………………

Trình độ: ……………………… Chuyên ngành: ……………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………..…………………………………………………………

Tôi cam kết các nội dung sau đây:

…………………………………………………………. ………….

………………………………..……….. ………………….

…………………………………………………………. ………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty.

………, ngày …… tháng …… năm…….

Người làm cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

1.2 Mẫu bản cam kết chịu trách nhiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày … tháng …. năm …….

BẢN CAM KẾT

……………………….………………

Kính gửi: ……………………….……………………………………………………………………..

Tên cá nhân/tổ chức:…………………………………………………………………………………

Mã số thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số: ……………………..………………

Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: …………….………………………………

Địa chỉ cư trú/trụ sở: ………………………………………………………………………

Nơi làm việc (nếu có): ………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết các nội dung sau đây:

1………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

– ……………………………………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………………………………

– …………………..………………………………………………………………………

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

1.3 Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

mau ban cam ket tu duong ren luyen phan dau 1

Mẫu Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu
Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

1.4. Mẫu bản cam kết trả nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ

Kính gửi:…….

Tôi tên là….

CMND/ ĐKKD: …… Ngày cấp:…. Nơi Cấp:………

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:..

Điện thoại:…

E-mail:…

Tôi có nợ anh……. … số CMND…….một khoản tiền là………….từ ngày………… lãi suất……

Tôi xin cam kết với anh …. thanh toán các khoản nợ (kể cả nợ gốc và lãi) trước ngày …tháng… năm…

Nếu tôi không thực hiện đúng như cam kết thì sẽ chịu trách nhiệm với các khoản nợ chậm trả tương ứng với mức lãi suất …%/ngày.

……., ngày … tháng… năm…

Người cam kết

(Kí và ghi rõ họ tên)

1.5. Mẫu bản cam kết làm việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ……………………………………………………….

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..……………

Mã số thuế (nếu có): …………………………..………………

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :…………….Ngày cấp: ……………Nơi cấp:……….

Địa chỉ cư trú/trụ sở:………… …………………….…………………….………………

Nơi làm việc(nếu có): ………………………………………………….………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………

Tôi cam kết các nội dung sau đây…………..…………………………………………

1…………….…………..………………………………

2…………….…………..…………………………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1…………….…………..……….……………………………………………

2…………….…………….……………………………………………

3……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ..

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

…………., ngày …… tháng …… năm……….

CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

1.6. Mẫu bản cam kết đi học

Dưới đây là mẫu bản cam kết đi học đầy đủ bạn có thể tham khảo:

Mẫu bản cam kết đi học
Mẫu bản cam kết đi học

1.7. Mẫu bản cam kết thu nhập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN)

            Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………

1. Tên tôi là: ………………..……….………………………………………

2. Mã số thuế:…………………………………..………………………………

3. Địa chỉ cư trú:……………………….……..………………………………

Tôi cam kết rằng, năm……..…tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá ……….(*) triệu đồng (ghi bằng chữ……………..…) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị (Tên Tổ  chức, cá nhân trả thu nhập)…….. …… căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

1.8. Mẫu nhận xét của phụ huynh

Dưới đây là mẫu nhận xét của phụ huynh bạn có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi:

Ban giám hiệu nhà trường;

Thầy/cô giáo chủ nhiệm lớp: ….………………

Tên em là: ………………………………………. Học sinh lớp: ………………………………………………

Em làm đơn này, xin phép tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Trình bày nội dung sự việc: ………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………………………………

Em tự nhận thấy lỗi của mình đã gây ảnh hưởng tới lớp học, bạn bè và làm thầy cô phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Trường hợp em còn tái phạm, em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy/cô. Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, tạo cơ hội để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập.

Em xin chân thành cảm ơn!

………., ngày … tháng …. năm…….     

     Chữ ký học sinh                                                          Ý kiến của phụ huynh

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                              (Ghi ý kiến và ký, ghi rõ họ tên)

Ý kiến của phụ huynh học sinh: Thay mặt gia đình, tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến Nhà trường và Thầy/ cô chủ nghiệm của cháu:………………. Tôi xin cam kết với Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về thời gian và môi trường học tập cho con em mình, thường xuyên sát sao con trong vấn đề học tập, kiểm tra bài cũ trước khi đến lớp và sẽ không để tình trạng này xảy ra thêm nữa.

1.9. Mẫu bản cam kết không có tranh chấp đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  –  Tự  do  –  Hạnh  phúc

GIẤY CAM KẾT KHÔNG CÓ TRANH CHẤP,

KHIẾU NẠI VỀ RANH GIỚI THỬA ĐẤT

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):……………………………………………………

Tôi tên:……………………………………  CMND số:…………………………………………..………………

Do……………………………….. Cấp ngày:…………………………………………….………………

Địa chỉ thường trú:………………..Đường:………………………………………………………………

Phường (xã, thị trấn):……………Quận (huyện):……………………………………………………

Xin tường trình về nguồn gốc sử dụng nhà, đất tại địa chỉ:………………………..………………

đường:…………………………………phường (xã, thị trấn):…………………………………………………

quận (huyện):……………………………………………………………………..………………

Có diện tích:……………………………………………………………………….………………

(Thuộc lô, thửa đất số:……………………………………………………….………………

tờ bản đồ số:……………………………………………………………………..………………

như sau:………………………………………………………………………………………………

Thời điểm sử dụng:…………………………………………………………………..………………

do tôi đang quản lý sử dụng không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất.

Lý do xin cam kết: Để xin phép xây dựng nhà ở.

Tôi cam kết những nội dung nêu trên là đúng sự thật, nếu có xảy ra tranh chấp, khiếu nại tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày……. tháng ……. năm…….

Người làm đơn

(ký tên)

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn)

Ngày…….tháng……. năm…………

TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)

CHỦ TỊCH

(ký tên – đóng dấu)

1.10. Mẫu bản cam kết thu nhập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN)

            Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………………………………

1. Tên tôi là: ………………..……….………………………………………………………………………………………

2. Mã số thuế:…………………………………..………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ cư trú:……………………….……..………………………………………………………………………………

Tôi cam kết rằng, năm……..…tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá ……….(*) triệu đồng (ghi bằng chữ……………..…) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị (Tên Tổ  chức, cá nhân trả thu nhập)…….. …… căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Bản cam kết cần có nội dung gì?

Bản cam kết là gì? Bản cam kết là một văn bản hoặc tuyên bố mà một hoặc nhiều bên tự nguyện thực hiện để cam kết hoặc hứa hẹn thực hiện một số điều kiện, hành động, hoặc mục tiêu cụ thể. Trong bản cam kết, các bên thường đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được đề ra và thường phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện cam kết của mình.

Bản cam kết có thể có tính pháp lý và có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm kinh doanh, hôn nhân, giáo dục và pháp luật. Chính vì vậy cách viết bản cam kết cần được chú trọng.

Bản cam kết cần có nội dung gì?
Bản cam kết cần có nội dung gì?

2.1. Điều gì cần được đề cập trong bản cam kết

Theo thông tin về cách viết bản cam kết, người viết cần lưu ý một số điều sau đây:

Về thông tin cá nhân của người viết cam kết:

 • Bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số Chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.
 • Thông tin này phải được ghi rõ ràng, cụ thể và chính xác.

Về nội dung bản cam kết:

 • Phải rõ ràng nêu rõ hậu quả nếu vi phạm và chịu trách nhiệm theo quy định đã cam kết.
 • Cần phản ánh đúng quan điểm của người viết cam kết.
 • Nội dung phải được trình bày một cách khoa học, ngắn gọn, súc tích và chính xác.
 • Mọi thông tin liên quan đến người làm cam kết phải được ghi chính xác, rõ ràng, cụ thể và chi tiết.

Về hình thức:

 • Tránh tình trạng tẩy xóa hoặc viết sai chính tả.
 • Bản cam kết cần được viết một cách cẩn thận, sạch sẽ và dễ đọc.

Lưu ý tuân thủ các nguyên tắc này sẽ giúp bản cam kết của bạn trở nên chính xác và ràng buộc pháp lý.

2.2. Hướng dẫn cách viết bản cam kết hiệu quả

Hướng dẫn cách viết bản cam kết hiệu quả
Hướng dẫn cách viết bản cam kết hiệu quả

Thông tin của cá nhân hoặc tổ chức viết cam kết:

 • Tên cá nhân hoặc tổ chức: Cần ghi rõ ràng tên của các cá nhân hoặc tổ chức tham gia vào cam kết.
 • Mã số thuế (nếu có): Đề cập đến mã số thuế của cá nhân hoặc tổ chức, nếu có.
 • Số CMND/CCCD/hộ chiếu/ĐKKD: Ghi chính xác số CMND/CCCD của cá nhân hoặc giấy phép kinh doanh (ĐKKD) của tổ chức.
 • Ngày cấp: Đặt ngày cấp của CMND/CCCD hoặc giấy phép kinh doanh (ĐKKD).
 • Nơi cấp: Ghi rõ nơi cấp CMND/CCCD hoặc giấy phép kinh doanh (ĐKKD).
 • Địa chỉ cư trú/trụ sở: Đưa ra địa chỉ thường trú của cá nhân hoặc trụ sở của tổ chức.
 • Nơi làm việc (nếu có): Đề cập đến tên và địa chỉ của công ty làm việc, nếu có.
 • Số điện thoại: Ghi rõ số điện thoại của cá nhân hoặc tổ chức để liên hệ.

Trong phần nội dung của cam kết, cần điều chỉnh rõ ràng và đầy đủ về các cam kết cụ thể. Cuối cùng, cần nêu rõ trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã được đề cập và tiến hành ký xác nhận.

Đây là một cách viết bản cam kết mà không bị lặp lại và đảm bảo tính chính xác và rõ ràng của thông tin.

3. Trường hợp nào cần viết bản cam kết?

Viết bản cam kết là cần thiết trong nhiều trường hợp khác nhau, nhưng chủ yếu là để tạo ra một văn bản chính thức và ràng buộc pháp lý giữa hai bên hoặc nhiều bên. Dưới đây là một số trường hợp phổ biến khi cần viết bản cam kết và lợi ích pháp lý của chúng:

3.1. Khi nào bạn cần sử dụng bản cam kết

Bản cam kết trong kinh doanh
Bản cam kết trong kinh doanh
 • Hợp đồng kinh doanh: Khi hai hoặc nhiều bên đồng ý về các điều kiện kinh doanh, một bản cam kết sẽ xác định rõ những cam kết và trách nhiệm của mỗi bên.
 • Dịch vụ hoặc sản phẩm: Khi một bên cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho bên khác, một bản cam kết có thể xác định các điều kiện, giá cả, và thời gian giao hàng.
 • Thuê nhà: Trong trường hợp thuê nhà, bản cam kết sẽ mô tả rõ các điều khoản thuê, bao gồm giá thuê, thời hạn hợp đồng, và các điều khoản khác.
 • Hôn nhân và gia đình: Trong các vấn đề liên quan đến hôn nhân, như việc tách hợp pháp, quyền nuôi con, và phân chia tài sản, việc có một bản cam kết có thể rất quan trọng.
 • Thỏa thuận pháp lý: Bất kỳ thỏa thuận nào giữa các bên có thể gây ra tranh chấp pháp lý, như một thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài hoặc một thỏa thuận không phải làm tổn thất trong trường hợp vi phạm, đều có thể được ghi lại trong một bản cam kết.

3.2. Lợi ích pháp lý của bản cam kết

 • Ràng buộc pháp lý: Một bản cam kết có thể tạo ra một ràng buộc pháp lý chặt chẽ giữa các bên, giúp đảm bảo rằng mọi người đều tuân thủ các điều kiện và cam kết của hợp đồng.
 • Chứng cứ pháp lý: Bản cam kết có thể đóng vai trò quan trọng như một bằng chứng trong trường hợp tranh chấp pháp lý. Nó cung cấp một bằng chứng rõ ràng về những gì đã được thỏa thuận bởi các bên.
 • Minh chứng về quyền lợi: Bản cam kết cũng có thể là một minh chứng quan trọng về quyền lợi của mỗi bên trong một giao dịch hoặc hợp đồng. Nó cung cấp cho các bên một cơ sở pháp lý để yêu cầu tuân thủ các cam kết.
 • Tránh hiểu nhầm: Việc có các điều khoản được ghi lại rõ ràng trong một bản cam kết giúp tránh những hiểu nhầm hoặc tranh chấp trong tương lai.
 • Bảo vệ quyền lợi: Cuối cùng, bản cam kết giúp bảo vệ quyền lợi của mỗi bên bằng cách xác định rõ ràng các trách nhiệm và cam kết của họ.

4. Bản cam kết học sinh mới nhất 2024 [Dành cho mọi cấp học]

4.1. Một số mẫu bản cam kết học sinh viết tay mới nhất

Dưới đây là một số hình ảnh mẫu bản cam kết học sinh viết tay mà bạn có thể tham khảo và sử dụng:

Mẫu bản cam kết học sinh viết tay cam kết thủ quy định trường học
Mẫu bản cam kết học sinh viết tay cam kết thủ quy định trường học ( Nguồn bà Bùi Thị Năm)
Mẫu bản cam kết viết tay dễ thương
Mẫu bản cam kết viết tay dễ thương (ảnh: IT)
Mẫu bản cam kết viết tay đáng yêu
Mẫu bản cam kết viết tay đáng yêu (Nguồn cô Vân)
Mẫu bản cam kết học sinh viết tay về lịch sinh hoạt
Mẫu bản cam kết học sinh viết tay về lịch sinh hoạt (Nguồn nghệ sĩ dương cầm Lưu Đức Anh)

4.2. Sử dụng bản cam kết học sinh để làm gì?

Bản cam kết của học sinh sẽ do chính học sinh tự lập, trong đó ghi nhận những cam kết về học tập, thu đua, rèn luyện đạo đức, kiến thức… trong suốt một năm học. Điều này giúp học sinh tự đặt ra mục tiêu của mình cho năm học, từ đó lập kế hoạch để phấn đấu và thực hiện mục tiêu. Bản cam kết này cũng giúp thầy cô giáo hiểu rõ mục tiêu, tinh thần học tập và ý thức rèn luyện của học sinh để có thể theo dõi sự cố gắng của họ.

Ngoài ra, một số bản cam kết còn ghi nhận cam kết của phụ huynh học sinh về việc giáo dục, quản lý và hợp tác với nhà trường để có thể giáo dục con một cách tốt nhất. Với những bản cam kết về việc không tái phạm vi phạm nội quy nhà trường, học sinh có thể nhìn nhận lại sai lầm của mình, kịp thời sửa chữa và cố gắng trở thành học sinh tốt, gương mẫu. Điều này giúp xây dựng một môi trường học tập tích cực và đầy đủ trách nhiệm.

4.3. Hướng dẫn cách viết bản cam kết học sinh cấp 2

Tùy thuộc vào mục đích cụ thể, học sinh và phụ huynh có thể chọn mẫu cam kết phù hợp. Cách viết bản cam kết học sinh cấp 2 cần lưu ý các điểm sau:

 • Ghi rõ thông tin cá nhân: Bao gồm họ tên người làm cam kết, tên trường, tên lớp và năm học.
 • Nội dung cam kết: Liệt kê các cam kết như thực hiện nghiêm túc Nội quy và Quy tắc ứng xử của nhà trường, chăm chỉ, tự giác trong học tập, trung thực trong kiểm tra và thi cử.
 • Đối với cam kết không tái phạm vi phạm nội quy trường, lớp, cần trình bày rõ lý do làm cam kết và hành vi vi phạm.
 • Lời cam đoan: Học sinh và phụ huynh học sinh ghi lời cam đoan ở phần cuối bản cam kết, cam kết sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nội dung đã nêu, và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước thầy cô và nhà trường nếu vi phạm các cam kết đã đưa ra.
 • Cuối cùng, ghi rõ thời gian làm cam kết, ký và ghi rõ họ tên người làm cam kết. Trong một số mẫu cam kết, còn yêu cầu ý kiến, nhận xét của nhà trường hoặc thầy cô giáo.
Hướng dẫn cách viết bản cam kết học sinh cấp 2
Hướng dẫn cách viết bản cam kết học sinh cấp 2

Kết luận

Viết bản cam kết có thể là một phần quan trọng trong các giao dịch kinh doanh và hợp đồng pháp lý. Bằng cách lựa chọn từ các mẫu bản cam kết phổ biến và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của việc viết bản cam kết, bạn có thể đảm bảo tính rõ ràng và ràng buộc pháp lý của tài liệu của mình. Hãy sử dụng thông tin trong hướng dẫn này để tạo ra các bản cam kết chất lượng và đáng tin cậy cho các giao dịch của bạn.

Nếu bạn cảm thấy nội dung về cách viết bản cam kết này của Jobsnew chia sẻ hữu ích, hãy theo dõi Jobsnew Blog để khám phá thêm nhiều chia sẻ bổ ích và cập nhật thông tin mới nhất về chuyên mục kỹ năng sống nhé!