Đánh giá

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm cơ bản và quan trọng trong lĩnh vực khoa học máy tính lập trình. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, xử lý dữ liệu một cách hiệu quả, cung cấp giải pháp tối ưu cho các vấn đề phức tạp. Trong một thế giới kỹ thuật ngày càng phát triển, việc áp dụng chúng là chìa khóa để xây dựng các ứng dụng thông minh, linh hoạt. Hãy cùng Jobsnew tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, tại sao chúng là nền tảng không thể thiếu của lĩnh vực phần mềm.


1. Khái niệm cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

chương trình con là gì
Tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

1.1 Cấu trúc dữ liệu

Cấu trúc dữ liệu là cách tổ chức và lưu trữ dữ liệu trong máy tính để dễ dàng truy cập và xử lý. Nó bao gồm các phương tiện và quy tắc để tổ chức dữ liệu một cách logic và có tổ chức. Từ đó giúp cho việc thực hiện các thao tác trên dữ liệu trở nên hiệu quả, linh hoạt hơn.

1.2 Giải thuật

Giải thuật là một bước theo bước hướng dẫn hoặc tập hợp các quy tắc, lệnh được sử dụng để giải quyết một vấn đề cụ thể. Mục tiêu của giải thuật là tìm ra phương pháp hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề trong một khoảng thời gian và không gian nhất định.

2. Tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thuật

cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Những lợi ích của cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong đời sống

Tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong lĩnh vực khoa học máy tính và lập trình đóng vai trò quan trọng trong nhiều khía cạnh:

 • Tối ưu hóa: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật cung cấp các công cụ và kỹ thuật để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất. Bằng cách chọn lựa, triển khai phù hợp, tạo những câu hỏi trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu và giải thuật lập trình viên tối ưu hóa hiệu suất xử lý.
 • Khả năng mở rộng và linh hoạt: Sự hiểu biết về cấu trúc dữ liệu và giải thuật giúp lập trình viên dễ dàng thích nghi với các vấn đề phức tạp.
 • Độ tin cậy, bảo mật : Sử dụng các cấu trúc dữ liệu và giải thuật đúng đắn giúp tăng cường độ tin cậy, bảo mật của hệ thống, giảm thiểu rủi ro về lỗi, tấn công từ hacker.
 • Giải quyết các vấn đề phức tạp: Cung cấp một cách tiếp cận hệ thống và có cấu trúc để giải quyết các vấn đề phức tạp.

3. Chuẩn bị và quan trọng của việc học thuật toán 

cấu trúc chung của một chương trình gồm mấy phần
Hành trang để học cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3.1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là gì?

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực khoa học máy tính và lập trình. 

Cấu trúc dữ liệu đề cập đến cách tổ chức và lưu trữ dữ liệu trong máy tính một cách có tổ chức và hiệu quả. Các cấu trúc dữ liệu phổ biến bao gồm danh sách liên kết, cây, đồ thị, hàng đợi và bảng băm. Giải thuật là một bộ hướng dẫn hoặc bước thực hiện một nhiệm vụ cụ thể hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể. Các giải thuật được thiết kế để giải quyết các vấn đề từ đơn giản đến phức tạp. 

Như vậy, cấu trúc chung của một chương trình gồm mấy phần? Đó bao gồm cấu trúc dữ liệu và giải thuật cùng nhau tạo nên nền tảng của lập trình máy tính. Điều này cho phép chúng ta tổ chức, xử lý, truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả và linh hoạt.

3.2 Các vấn đề cơ bản cần quan tâm trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Các vấn đề cần quan tâm đó chính là những thuật toán trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Vậy có mấy cách để mô tả thuật toán, hãy cùng Jobsnew điểm qua những ý chính sau:

Độ phức tạp thuật toán (Big O)

Độ phức tạp thuật toán (Big O) là trong những vấn đề quan trọng nhất cần quan tâm khi nghiên cứu các giải thuật và cấu trúc dữ liệu. Độ phức tạp thuật toán là cách đo lường tốc độ tăng của thời gian thực thi của thuật toán khi kích thước của dữ liệu đầu vào tăng lên.

Khi phân tích bạn cần quan tâm đến thời gian thực thi (time complexity), không gian bộ nhớ (space complexity) của thuật toán trong điều kiện xấu nhất (worst-case scenario). Kết quả của việc này thường được biểu diễn bằng các hàm toán học và được ghi nhận bằng ký hiệu Big O.

Sắp xếp và tìm kiếm nhị phân

Sắp xếp

Sắp xếp nhị phân là một thuật toán sắp xếp hiệu quả được sử dụng để sắp xếp một danh sách các phần tử. Thuật toán này hoạt động bằng cách chia nhỏ danh sách thành các phần nhỏ hơn. Sau đó sắp xếp các phần này rồi kết hợp chúng lại với nhau để tạo ra danh sách đã sắp xếp.

Cách hoạt động cơ bản của thuật toán sắp xếp nhị phân trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật như sau:

 • Phân chia: Chia danh sách cần sắp xếp thành hai phần
 • Sắp xếp đệ quy: Sử dụng đệ quy để sắp xếp cả hai phần danh sách, tiếp tục chia đến khi danh sách chỉ còn một phần tử hoặc không có phần tử nào.
 • Kết hợp: Kết hợp các phần đã sắp xếp lại với nhau theo thứ tự, từ phần trái đến phần phải tạo ra danh sách đã sắp xếp hoàn chỉnh.
Tìm kiếm nhị phân

Tìm kiếm nhị phân là một thuật toán tìm kiếm hiệu quả được sử dụng để tìm kiếm một phần tử trong một danh sách đã được sắp xếp. Thuật toán này hoạt động trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng cách so sánh phần tử cần tìm với phần tử ở giữa của danh sách. Tiếp đó dựa vào kết quả so sánh để xác định xem phần tử cần tìm có nằm ở phía trái hay phải của phần tử giữa. Lặp lại quá trình trên cho đến khi phần tử cần tìm được tìm thấy hoặc không còn phần tử nào còn lại để kiểm tra.

Các phương pháp sinh

Các phương pháp sinh là một kỹ thuật quan trọng trong lập trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Nó được sử dụng để sinh ra các tập hợp hoặc chuỗi các đối tượng có dựa trên một tập hợp ban đầu hoặc một quy tắc nhất định. Một số phương pháp sinh phổ biến:

 • Sinh tổ hợp: Phương pháp này tạo ra tất cả các tổ hợp có thể có từ một tập hợp con của các phần tử ban đầu, sử dụng trong các bài toán liên quan đến việc chọn ra một số phần tử từ một tập hợp lớn.
 • Sinh hoán vị: Tạo ra tất cả các sắp xếp hoán vị của một tập hợp các phần tử. Đây là phương pháp được sử dụng khi cần tạo ra tất cả các thứ tự khác nhau của các đối tượng.
 • Sinh dãy số: Tạo ra các dãy số theo một quy luật nhất định, chẳng hạn như dãy Fibonacci hoặc dãy số nguyên tố.

Đệ quy và quay lui

Đệ quy và quay lui là hai kỹ thuật quan trọng trong lập trình. Đặc biệt là trong việc giải quyết các bài toán liên quan đến tìm kiếm, sắp xếp và tạo ra các cấu trúc dữ liệu phức tạp.

Đệ quy (Recursion):

 • Đệ quy là quá trình mà một hàm tự gọi lại chính nó trong quá trình thực thi.
 • Trong đệ quy, một bài toán lớn được chia nhỏ thành các bài toán nhỏ hơn.
 • Đệ quy cũng được sử dụng để giải quyết các bài toán có cấu trúc lặp lại hoặc tương tự.
 • Một hàm đệ quy cần có một điều kiện dừng để tránh việc gọi vô hạn.

Quay lui (Backtracking):

 • Quay lui là một kỹ thuật tìm kiếm được sử dụng để giải quyết các bài toán liên quan đến việc chọn lựa giữa các phương án.
 • Trong quay lui, chúng ta thử từng phương án một và nếu một phương án không hoạt động, chúng ta quay lại và thử một phương án khác.
 • Quay lui thường được sử dụng khi không thể dự đoán trước được số lượng và vị trí của các phương án có thể.

4. Các loại cấu trúc dữ liệu và giải thuật

trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Phân tích những loại cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Mảng (Array) là một cấu trúc dữ liệu và giải thuật cơ bản trong lập trình. Mảng cho phép lưu trữ một tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ liệu trong một vùng nhớ liên tục. Mỗi phần tử trong mảng được truy cập thông qua một chỉ số, cho phép truy cập và thao tác dữ liệu một cách dễ dàng. Đặc điểm chính của mảng:

Đặc điểm cơ bản:

 • Mỗi phần tử trong mảng có cùng kiểu dữ liệu.
 • Các phần tử được lưu trữ theo thứ tự xác định và có thể truy cập thông qua chỉ số (index).

Kích thước:

 • Mảng có một kích thước cố định được xác định khi khai báo và không thay đổi trong quá trình thực thi chương trình.
 • Số lượng phần tử trong mảng được gọi là độ dài (length) của mảng.

Truy cập phần tử:

 • Mỗi phần tử trong mảng có một chỉ số (index) duy nhất, bắt đầu từ 0 cho phần tử đầu tiên và kết thúc là n-1 với n là độ dài của mảng.

Mảng là một công cụ quan trọng và phổ biến trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật, được sử dụng rộng rãi để lưu trữ và xử lý dữ liệu.

4.1 Danh sách liên kết (Linked list)

Danh sách liên kết được sử dụng để lưu trữ một tập hợp các phần tử dưới dạng các nút liên kết với nhau qua các con trỏ. Mỗi nút trong danh sách liên kết chứa dữ liệu và một con trỏ trỏ đến nút kế tiếp trong danh sách. Một số loại danh sách liên kết như:

 • Danh sách liên kết đơn: Mỗi nút chỉ trỏ đến nút kế tiếp trong danh sách.
 • Danh sách liên kết kép: Mỗi nút có thêm một con trỏ trỏ đến nút phía trước của nó.

4.2 Ngăn xếp và hàng đợi

Ngăn xếp (Stack) và hàng đợi (Queue) là hai cấu trúc dữ liệu quan trọng trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật, được sử dụng để tổ chức, quản lý dữ liệu.

Ngăn xếp (Stack):

 • Ngăn xếp là một cấu trúc dữ liệu LIFO (Last-In-First-Out), có nghĩa là phần tử cuối cùng được thêm vào là phần tử đầu tiên được lấy ra.
 • Thao tác thêm phần tử vào ngăn xếp được gọi là đẩy (push), thao tác lấy phần tử ra khỏi ngăn xếp được gọi là lấy (pop).

Hàng đợi (Queue):

 • Hàng đợi là một cấu trúc dữ liệu và giải thuật FIFO (First-In-First-Out), có nghĩa là phần tử đầu tiên được thêm vào là phần tử đầu tiên được lấy ra.
 • Thao tác thêm phần tử vào hàng đợi được gọi là nhập (enqueue), thao tác lấy phần tử ra khỏi hàng đợi được gọi là xuất (dequeue).

Cả ngăn xếp và hàng đợi đều là cấu trúc dữ liệu và giải thuật quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong lập trình. Mỗi loại có các tính chất và ứng dụng riêng biệt tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của bài toán.

4.3 Các phương pháp tìm kiếm

Trong lập trình, việc tìm kiếm là một phần quan trọng khi xử lý dữ liệu. Một số phương pháp tìm kiếm phổ biến trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật:

Tìm kiếm tuyến tính (Linear search):

 • Tìm kiếm từng phần tử một trong danh sách cho đến khi phần tử được tìm thấy hoặc hết danh sách.
 • Phương pháp này đơn giản và dễ hiểu nhưng có thể không hiệu quả đối với các danh sách lớn.

Tìm kiếm nhị phân (Binary search):

 • Chỉ áp dụng cho danh sách đã được sắp xếp.
 • Phương pháp này chia nhỏ phạm vi tìm kiếm thành hai nửa và tiếp tục tìm kiếm ở nửa có thể chứa phần tử cần tìm.
 • Hiệu quả hơn so với tìm kiếm tuyến tính, nhất là với các danh sách lớn.

Mỗi phương pháp tìm kiếm có ưu điểm, hạn chế riêng việc lựa chọn phương pháp phù hợp phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu và giải thuật, yêu cầu của bài toán.

4.4 Các phương pháp sắp xếp

Có nhiều phương pháp sắp xếp khác nhau trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật, mỗi phương pháp có thể phù hợp với các tình huống và dữ liệu khác nhau. Một số phương pháp sắp xếp phổ biến:

Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort):

 • Một trong những phương pháp sắp xếp đơn giản nhất.
 • Lặp qua danh sách và so sánh các cặp phần tử liên tiếp, đổi chỗ chúng nếu chúng không được sắp xếp đúng.
 • Đặc điểm: Đơn giản, nhưng hiệu suất kém đối với danh sách lớn.

Sắp xếp chèn (Insertion Sort):

 • Sắp xếp từng phần tử một bằng cách chèn chúng vào vị trí phù hợp trong danh sách đã được sắp xếp trước đó.
 • Đặc điểm: Hiệu suất tốt cho các danh sách gần như đã sắp xếp.

Sắp xếp chọn (Selection Sort):

 • Chọn phần tử nhỏ nhất và đổi chỗ nó với phần tử đầu tiên. Tiếp tục quá trình này cho đến khi danh sách được sắp xếp.
 • Đặc điểm: Đơn giản, nhưng hiệu suất kém cho các danh sách lớn.

4.5 Đồ thị (Graph)

Đồ thị (Graph) là một cấu trúc dữ liệu được sử dụng để mô hình hóa mối quan hệ giữa các đối tượng. Đồ thị bao gồm một tập hợp các đỉnh, các cạnh, mỗi cạnh kết nối hai đỉnh để biểu diễn mối quan hệ giữa chúng. Dưới đây là một số đồ thị cơ bản:

 • Đồ thị vô hướng: Các cạnh không có hướng di chuyển cụ thể giữa các đỉnh.
 • Đồ thị có hướng: Mỗi cạnh có một hướng di chuyển cụ thể từ một đỉnh nguồn đến một đỉnh đích.
 • Đồ thị có trọng số: Mỗi cạnh được gán một trọng số hoặc giá trị đại diện cho sự tương tác giữa các đỉnh.
 • Đồ thị vô hướng liên thông: Một đồ thị vô hướng mà giữa mọi cặp đỉnh có ít nhất một đường đi.

4.6 Cây (Tree)

Cây (Tree) là một cấu trúc dữ liệu và giải thuật không có chu trình, được tổ chức dưới dạng các nút kết nối bằng các cạnh. Cây thường được sử dụng để mô hình hóa các mối quan hệ phân cấp hoặc phân nhánh giữa các đối tượng. Một số loại cây trong thuật toán này:

 • Cây nhị phân: Mỗi nút có tối đa hai nút con.
 • Cây nhị phân tìm kiếm: Cây nhị phân mà tất cả các nút con bên trái của một nút có giá trị nhỏ hơn giá trị của nút đó. Và tất cả các nút con bên phải có giá trị lớn hơn giá trị của nút đó.

4.7 Đệ quy (Recursion)

Đệ quy (Recursion) là một khái niệm quan trọng trong lập trình, cho phép một hàm tự gọi chính nó để giải quyết một vấn đề. Quá trình giải quyết vấn đề bằng đệ quy được thực hiện bằng cách chia nhỏ thành nhiều chương trình con. Vậy chương trình con là gì? Đó là tập hợp của nhiều chương trình có nhiệm vụ cụ thể giúp tăng tính cấu trúc, dễ quản lý của mã nguồn hay còn gọi là chương trình mẹ. Sau đó giải quyết chúng một cách đệ quy cho đến khi đạt được điều kiện cơ sở. Đặc điểm cơ bản của đệ quy trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật:

 • Hàm đệ quy là một hàm tự gọi chính nó ít nhất một lần trong quá trình thực thi.
 • Khi một hàm được gọi, nó sẽ thực hiện một số công việc và có thể gọi lại chính nó với một bài toán con nhỏ hơn.
 • Quá trình này tiếp tục cho đến khi đạt được điều kiện dừng. Sau đó các kết quả được truyền trở lại từ các cuộc gọi hàm con để tính toán kết quả cuối cùng.

5. Kết luận

Việc hiểu và áp dụng cấu trúc dữ liệu và giải thuật giúp ta trở thành những lập trình viên giỏi. Là nền tảng để xây dựng những ứng dụng và hệ thống thông minh, linh hoạt và hiệu quả trong thế giới kỹ thuật ngày nay. Hy vọng thông qua việc tìm hiểu về vấn đề cấu trúc dữ liệu và giải thuật, bạn đã có cái nhìn tổng quan sâu hơn về cách chúng hoạt động, ứng dụng trong thực tế. Hãy tiếp tục nỗ lực và phát triển kỹ năng của mình trong lĩnh vực này để trở thành một nhà phát triển thành công.

Ngoài ra, để biết thêm thông tin những chủ đề mới hãy theo dõi ngay trang web Jobsnew Blog nhé. Tại đây có sẽ giúp bạn có nguồn tham khảo đáng tin cậy cho mọi lĩnh vực đời sống, xã hội.